Friløbs- og tilbageløbslejer

Friløbs- og tilbageløbslejer er retningsbestemte koblinger, hvilket betyder, at de automatisk kan tilkobles og frigøres afhængigt af den relative rotationsretning for køre- og drevsiden.

Friløbs- og tilbageløbslejer har tre forskellige praktiske principper

Overløbskobling: En overkørselskobling bruges til flere maskindrev eller til at adskille inertien af masser af en drevet maskine fra den drivende maskine, efter at den er slukket. Frihjulet kobles automatisk ud, når den drevne del roterer hurtigere end den drivende del.

Indekseringskobling: En indekseringskobling drejer en aksel trin for trin og opnår således indekseret tilførsel af materiale eller en variabel hastighed. Frihjulet tillader konvertering af en frem- og tilbagegående bevægelse til en diskontinuerlig roterende bevægelse.

Backstop: Backstop forhindrer en maskinskaft i at dreje baglæns. Her bruges overløbskoblingen som bremse. Frihjulet tillader kun rotation i en retning. Det overskrider kontinuerligt under drift og forhindrer omvendt rotation, hvis drevet frakobles.

Låseelement

Låseelementerne i koblingerne er i to udformninger: enten rullekobling eller spragkobling. Rullekoblingerne bruges hovedsageligt som overløbskoblinger og indekseringskoblinger. Sprag-koblingerne er bedst egnede som backstops og primært til de kontaktfri versioner.

Rullefrihjulene har et cylindrisk ydre løb, og et indre løb bestående af ramper hvorpå rullerne er placeret. Fjedre og stempler sikrer en permanent kontakt mellem de forskellige elementer ved øjeblikkelig momentoverførsel. Dette robuste, pålidelige og alsidige design kan bruges som en overløbskobling, indekseringskobling eller backstop.

I Friløbsleje-sprag er de to løb cylindriske. Fremspringene, der er monteret i et hus, har en aktiv profil, der sikrer ind- eller udkobling i henhold til løbets relative bevægelse. Det er muligt at tilpasse designet af sprags og huse fra den ene model til den anden for væsentligt forskellige egenskaber

Integreret leje / friløbsleje

Baseret på serie 62, 60 & 59. Supporttype: Kombineret leje / frihjul

For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.

Overløbs-hastighed, indre løb Overløbs-hastighed, ydre løb Overløbs-kobling Indeks-kobling Back-stop Boring Ø [mm] Momenter [Nm] Typer
Høj Høj x x x 8-40 2,5-325 CSK
Høj Høj x x x 12-40 2,5-325 CSK..2RS
Høj Høj x x x 12-40 9,3-325 CSK..P
Høj Høj x x x 12-40 9,3-325 CSK..PP
Høj Høj x x x 20-30 50-138 CSK..P-2RS
Høj Høj x x x 40-60 72-250 ASK
Høj Høj x x x 20-50 51-460 GFK

Download tabellen i pdf-format her.

Indbygget friløbsleje

Indbyggede friløbsleje skal integreres i et hus, der yder understøtning. Lavt til middel drejningsmoment og hastigheder. Supporttype: Ikke understøttet.

For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.

Overløbs-hastighed, indre løb Overløbs-hastighed, ydre løb Overløbs-kobling Indeks-kobling Back-stop Boring Ø [mm] Momenter [Nm] Typer
Middel Høj x x x 4-10 0,8-2,9 KI
Middel Høj x x x 6-80 2,1-1.063 AS
Middel Høj x x x 8-200 12-44.500 ASNU
Middel Høj x x x 12-70 17-5.813 AE
Middel Høj x x x 12-70 17-5.813 AA
Middel Høj x x x 8-150 20-44.375 NF
Høj Middel x x x 10-70 63-4.875 DC
Høj Middel x x x 10-70 - - DC RACES
~ Lav   x   12-120 24-14.380 BAT
Middel Høj x x x 8-130 20-34.750 NFR

~ : Ikke muligt

Download tabellen i pdf-format her.

 

Uafhængige friløb

Forseglet med integreret smøring. Fra små til høje drejningsmomenter, lave til maksimale hastigheder. Støttetype: Understøttet af leje.

For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.

Overløbs-hastighed, indre løb Overløbs-hastighed, ydre løb Overløbs-kobling Indeks-kobling Back-stop Boringer Ø [mm] Momenter [Nm] Typer
Lav ~     x 25-90 375-4.875 RSBW
Lav ~   x x 20-120 265-11.000 AV
Middel Høj x x x 12-250 55-287.500 AL-ALP
Middel Høj x x x 12-250 55-287.500 AL..F2D2
Middel Høj x x x 12-250 55-287.500 AL..F4D2
Middel Høj x x x 12-250 55-287.500 ALP..F7D7
Middel Høj x x x 12-250 55-250.000 AL..KEED2
Middel Høj x x x 12-120 50-20.000 AL..KMSD2
Middel Høj x x x 12-150 55-70.000 GFR-GFRN
Middel Høj x x x 12-150 55-70.000 GFR..F1F2/F2F7
Middel Høj x x x 12-150 55-70.000 GFRN..F5F6
Middel ~     x 12-150 55-70.000 GFR..F2F3
Middel ~     x 12-150 55-70.000 GFR..F3F4
Høj Middel x x x 12-80 379-6.900 FSO300-700
Høj Middel x x x 57-175 9.660-36.612 FSO750-1027
~ Høj x     12-150 288-45.000 AL..G

~ : ikke muligt

Download tabellen i pdf-format her.

Centrifugal friløbsleje

Over en given hastighed er koblingerne slidfri. De er kendetegnede ved høje hastigheder med lille smørebehov, og de er specielt designede til gearreduktioner, motorer, pumper, ventilatorer, turbiner. Støttetype: Ikke selvforsynet (RSBI, RSCI, RSBF / CR), understøttet af leje (RIZ)

For at downloade tabellen som PDF skal du klikke på download under tabellen.

Overløbs-hastighed, indre løb Overløbs-hastighed, ydre løb Overløbs-kobling Indeks-kobling Back-stop Boringer Ø [mm] Momenter [Nm] Typer
Høj ~ x*   x 60-240 1.375-38.250 RSBI
Høj ~ x*   x 20-240 212-100.000 RSCI
~ Høj     x 25-90 85-93.750 RSBF/CR
Høj ~ x*   x 30-130 313-16.875 RIZ/RINZ
Høj ~ x*   x 30-130 313-16.875 RIZ..G1G2/G2G7
Høj ~     x 30-130 313-16.875 RIZ..G2G3
Høj ~     x 30-130 313-16.875 RIZ..G3G4
Høj ~ x*     30-130 313-16.875 RIZ..ELG2
Høj ~ x*     30-130 80-16.000 RIZ..ESG2

* : Særlige arbejdsforhold
~ : Ikke muligt

Download tabellen i pdf-format her.