Regler og retningslinjer

BJ-Gear driver sin virksomhed på en ansvarlig måde, og vi vil gerne bidrage til bæredygtig udvikling samt opretholde og styrke vores høje grad af integritet og troværdighed. Her kan du læse mere om vores Code of Conduct samt vores AEO certificering og vores tilgang til REACH og RoHs.

Luftfoto af BJ-Gear A/S bygningen

Code of Conduct

Vi respekterer de ti principper i FN's Global Compact om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi driver vores forretning på en ansvarlig måde og ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling.

 

 

Code of Conduct for leverandører

BJ-Gear driver sin virksomhed på en ansvarlig måde, og vi vil bidrage til bæredygtig udvikling samt opretholde og styrke vores høje grad af integritet og troværdighed. Vi forventer, at vores leverandører respekterer de ti principper i FN's Global Compact Network. 

 

AEO - Authorized Economic Operator

BJ-Gear har status som autoriseret økonomisk operatør (AEO). For at opnå en AEO-status skal BJ-Gear opfylde kriterier som god skatte- og overholdelseshistorik, passende sikkerheds- og sikkerhedsforanstaltninger, gode handels- og transportregistreringsstandarder og økonomisk solvens.

 

 

REACH og RoHS

Vi ønsker at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan medføre. Og vi vil forhindre, at farligt materiale ender med forurenende lossepladser og udgør en fare med hensyn til erhvervsmæssig eksponering og genbrug.