AEO - Authorized Economic Operator

BJ-Gear har status som autoriseret økonomisk operatør (Authorized Economic Operator - AEO). For at opnå en AEO-status skal BJ-Gear opfylde række kriterier.

AEO - Authorized Economic Operator header

BJ-Gear har status som AEOF-certificeret. AEO er baseret på told-til-forretning partnerskab indført af Verdens Toldorganisation. Programmet, der har til formål at forbedre den internationale forsyningskædesikkerhed og lette legitim handel, er åbent for alle forsyningskædeaktører. Den dækker økonomiske aktører, der er godkendt til toldforenkling (AEOC), sikkerhed (AEOS) eller en kombination af de to (AEOF).

Dette kvalitetsmærke indikerer, at BJ-Gears position i den internationale forsyningskæde er sikker, såvel som bevis for at vores brugerdefinerede kontroller og procedurer er effektive og i overensstemmelse med Skattemyndigheden.

En status som autoriseret økonomisk operatør (AEO) giver virksomhederne flere fordele, når varerne importeres til eller forlader Unionens toldområde. Virksomheder, der har AEO-status, kan anvende forenklede toldbestemmelser og/eller drage fordel af sikkerheds- og sikkerhedsrelaterede lettelser.

For at opnå AEO-status skal en virksomhed opfylde en række kriterier, herunder en god skatte- og overholdelseshistorik, passende sikkerhedsforanstaltninger, gode handels- og transportregistreringsstandarder og økonomisk solvens.

Ligeledes cementerer det vores position på det internationale marked yderligere, da det giver os en forbedret virksomhedsprofil, en konkurrencemæssig fordel og øget kundetillid i den måde, vi driver forretning på.

Processen omkring en AEO-applikation inkluderer nøje kontrol af en virksomheds forsyningskæde inklusive alle partnere, afdelinger og processer involveret hele vejen fra indkøb til gennemførelse. Selve denne proces giver enorme fordele for en virksomhed, da det intensive, end-to-end-kig på virksomheden viser, at det er værdigt at blive tildelt anerkendelsesmærket.

Andre vigtige fordele ved at opnå AEO-akkreditering inkluderer en lavere risikoscore i risikoanalysesystemer, prioriteret behandling, hvis der kræves fysisk kontrol, gensidig anerkendelse af AEO-programmer kan sikre hurtigere varebevægelse, og dette kan igen resultere i reduceret tyveri og tab og færre forsinkede forsendelser, da containere er mindre tilbøjelige til at blive stoppet til toldinspektion.

Når AEO-status opnås, forpligter BJ-Gear sig til at sikre, at ingen kommer ind i lokalerne uden registrering og tilsyn under deres ophold. Alle døre og porte skal altid være låst, og modtagelsen skal have permanent bemanding. For alle virksomheder, der ikke har en AEO-status, er BJ-Gear A/S forpligtet til at bede om sikkerhedserklæringer, før de får adgang til vores lokaler.

Download AEO-certifikat nedenfor.

 

Download CTA