Bæredygtighed

Bæredygtighed fokuserer på at imødekomme nutidens behov uden at gå på kompromis med den kommende generations evne til at imødekomme sine behov. Begrebet bæredygtighed består af tre søjler: økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Bæredygtighed
Sikker affaldshåndtering animation

Miljøsikker affaldshåndtering

For at overholde kravene i ISO 14001-standarden har vi kortlagt vores affaldssortering og arbejder målrettet med at udvide vores sortering over tid. Vi sorterer mere end 28 forskellige typer affald, herunder papir, olieaffald, elektronisk affald, kemisk affald, fast metalskrot og spåner. Målet er at udvide affaldssorteringen med en ny affaldstype hvert år.

Vi er særlig opmærksomme på at håndtere og bortskaffe farligt affald på en ansvarlig måde. Derfor har vi implementeret en vel beskrevet procedure for affaldssortering, og vi har installeret separate beholdere til de forskellige typer affald for at sikre korrekt bortskaffelse og reducere risikoen for fejl.

Metalaffald fra produktionen af vores gear og tilhørende produkter sorteres i så mange fraktioner som muligt. Det betyder, at langt størstedelen af metalaffaldet kan omsmeltes og genbruges som nye råmaterialer.

Farligt affald som skæreolie, kølesmøremiddel og maling opbevares forsvarligt og sendes til miljøkorrekt destruktion. Vi har desuden etableret et centralt kølesmøreanlæg, der sænker vores årlige forbrug af kølesmøremiddel med 50%.

Maskindele kan rengøres på vores miljøstation, hvor en olieudskiller sørger for at filtrere olieresterne fra vandet, inden det ledes ud i de offentlige kloakker.

Genbrug animation

Genbrug

Hos BJ-Gear A/S opfylder vi alle lovmæssige krav til sikkerhed i forbindelse med f.eks. beskyttelse af maskiner og håndtering af farlige stoffer.

Vi fokuserer på genbrug i alle fremstillingsprocesser. Når det er muligt, dræner vi skæreolie af metalspånerne fra produktfremstillingen. Metalspånerne smeltes til genbrug. Skæreolien genbruges også, da olien automatisk returneres til bearbejdningscentrene, hvor den genanvendes i den næste skæreproces.

Tilsvarende genbruges kølesmøremiddel, der anvendes i dreje- og fræseprocesserne, gennem vores centrale kølesmøresystem. Kølesmøremidlet filtreres og afkøles, før det returneres til maskinerne. Derudover har vi installeret en timer for at sikre, at brugen af ​​smøremiddel sænkes, når maskinerne er i venteposition. Dette sikrer, at den anvendte mængde kølesmøremiddel holdes på et minimum. Som en bonus bruges den varme luft fra køleprocessen til at opvarme bygningen.

Alle udsugningsenheder, der er tilsluttet maskinerne ved hjælp af kølesmøremiddel, leveres med olietågefiltre med en rensningseffektivitet på 99,8%. På denne måde sikrer vores effektive filtreringssystem, at skadelige stoffer ikke udsendes i atmosfæren.

Professionel kemikaliestyring animation

Professionel kemikaliestyring

BJ-Gear A/S har sammen med eksterne eksperter udarbejdet vejledninger til arbejdspladsbrug (APB) til de områder, hvor der kan forekomme farlige kemikalier. Vejledningerne indeholder bl.a. kemikaliedokumenter, som omfatter sikkerhedsdatablade (SDS) og produktdatablade (PDB), og er tilgængelige i et eksternt professionelt online system, som giver følgende fordele:

  • Altid opdateret informationer omkring kemikalier i ét system.
  • De enkelte medarbejdere har adgang til informationerne i APB.
  • Forebyggelse af ulykker med kemikalier ved at have klare retningslinjer og løbende uddannelse af medarbejdere.
  • Ved brand eller ved ulykker, der involverer kemikalier, kan kemikalierne hurtigt identificeres og informationerne downloades til brug hos lægen, brandvæsenet etc.
  • Forbruget af de forskellige kemikalier kan måles og styres.
Bæredygtig fabrik animation

En moderne fabrik reducerer vores energiforbrug

Intentionen om ikke at belaste miljøet unødigt var afgørende allerede ved konstruktionen af BJ-Gears domicil og fabrik. Her holdes energiforbruget nede ved hjælp af effektiv isolering, en intelligent central temperaturstyring (CTS-anlæg) og genindvinding af varmen fra maskiner og andet produktionsudstyr i udsugningsaggregaterne ved komfort- og procesudsugning. Udsugningsaggregaterne har en virkningsgrad på ca. 85%.

Som et konkret tiltag for at nedbringe vores årlige energiforbrug har vi, hvor det er muligt, udskiftet alle vores lysarmaturer til LED. Det resulterer i en energibesparelse på cirka 65% i forhold til vores tidligere brug af energisparepærer og lysstofrør.

Derudover styres forbruget af el til lys ved hjælp af centrale IHC-styringer (Intelligent House Control), så forbruget kan tilpasses bedst muligt til behovet. Alt dette holder vores udledning af CO2 via energi- og elforbruget nede på et minimum.

Elbil opladning animation på blå baggrund

Ladestation til el- og hybridbiler

Hos BJ-Gear bestræber vi os på, at vores virksomhed og medarbejdere opnår øget miljøbevidsthed. Vi udvider kontinuerligt vores miljøindsats ved f.eks. at reducere det årlige energiforbrug (samlet kWh) og forsøger igennem nye teknologier at mindske vores COudledning bl.a. ved genindvinding af varmen fra maskiner og forbrugsstyrer vores elforbrug ved hjælp af centrale IHC-styringer (Intelligent House Control), så forbruget kan tilpasses bedst muligt til behovet.

I forlængelse at det stadigt stigende salg af el- og hybridbiler er det en selvfølge at vi nu, i samarbejde med vores energiselskab, EWII A/S, har fået opsat 8 spritnye ladestandere med et samlet udtræk til 15 el- eller hybridbiler. Flere og flere af vores ansatte påtænker at anskaffe sig en hybrid eller ren elbil næste gang de køber bil og vi er derfor meget begejstret for, at vi nu kan tilbyde at de ansatte kan få opladet deres bil inden hjemturen.

Den mulighed kan vi nu også give vores gæster og besøgende. Klik på linket nedenfor og læs mere om, hvordan du blive oprettet og kan lade din bil mens du besøger BJ-Gear.