Supplier Code of Conduct image

Code of Conduct - leverandører

BJ-Gear forpligter sig til bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis, forankret i FN's Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Vores omfattende Code of Conduct danner grundlaget for vores CSR-initiativer (Corporate Social Responsibility). Vi udvider yderligere disse etiske standarder til vores forsyningskæde gennem vores Supplier Code of Conduct, der kræver overholdelse af lovgivningen, etisk forretningspraksis og løbende CSR-forbedringer fra vores leverandører og deres underleverandører. Denne tilgang sikrer, at vores forpligtelse til integritet, bæredygtighed og ansvarlig produktion opretholdes på tværs af alle aktiviteter og partnerskaber, hvilket fremmer en kultur af gennemsigtighed og etisk ansvar inden for og uden for BJ-Gear.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på sustainability@bj-gear.com.

Downloads animation

Code of Conduct - leverandører

Du kan downloade en pdf af BJ-Gear A/S Code of Conduct - leverandører.