BJ-Gear er miljøcertificeret

BJ-Gear fokuserer på at beskytte miljøet og skabe de bedst mulige arbejdsforhold for virksomhedens medarbejdere. Det har derfor været et naturligt skridt at blive miljøcertificeret i henhold til ISO 14001: 2015.

ISO 9001 / 14001 certifikat image

Introduktionen af vores miljøledelsessystem har givet os bedre mulighed for at styre vores miljøindsats:

  • Vi bestræber sig på at reducere vores samlede energiforbrug ved proaktivt at finde miljøvenlige alternativer og ved at øge medarbejdernes bevidsthed om energibesparelse.
  • Vi søger konstant nye områder, hvor vi kan optimere vores affaldssortering.
  • Vi stræber efter at føre en sund og passende kemikaliepolitik, reducere antallet af kemikalier og stræbe efter at finde de mindst farlige kemikalier for medarbejdere og miljøet.

BJ-Gear prioriterer bæredygtighed, hvilket afspejles i vores bygninger, hvor energiforbruget holdes lavt ved effektiv isolering, intelligent central temperaturkontrol (CTS) og varmegenvinding fra komfort og procesudvinding.

 

 Skraldespande til genbrug animation

Miljøpolitik

Vi holder af miljøet og arbejder hårdt på at reducere vores miljøpåvirkning. Vores produktion er ren, og vores råvarer er sikre. Vi har et omfattende og kontinuerligt voksende affaldssorteringsprogram for at sikre genbrug af verdens begrænsede ressourcer. Vi sorterer mere end 25 forskellige typer affald, herunder papir, olieaffald, elektronisk affald, kemisk affald, fast metalskrot og spåner. Vi tager særlig hensyn til håndtering og bortskaffelse af farligt affald på en ansvarlig måde.

 

Læs mere CTA

 

 Roterende jordklode i hånd animation

Bæredygtighed

Bæredygtighed fokuserer på at imødekomme nutidens behov uden at gå på kompromis med den kommende generations evne til at imødekomme sine behov. Begrebet bæredygtighed består af tre søjler: økonomisk, miljømæssigt og socialt - også uformelt kendt som overskud, planet og mennesker. Hos BJ-Gear prioriterer vi bæredygtighed. 

 

Læs mere CTA

CSR animation

CSR

BJ-Gear udviser socialt ansvar og skaber værdi ved at styre sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for socialt ansvar.

 

Læs mere CTA