Corporate Social Responsibility (CSR)

BJ-Gear udviser socialt ansvar og skaber værdi ved at styre sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for socialt ansvar.

CSR og socialt ansvar

Socialt ansvar

I oktober 2011 offentliggjorde Europa-Kommissionen en ny politik for virksomheders sociale ansvar.

Her defineres det sociale ansvar som: ”Virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet”.

For fuldt ud at måle deres sociale ansvar bør virksomhederne "have en proces til at integrere sociale, miljømæssige, etiske menneskerettigheder og forbrugernes bekymringer i deres forretningsdrift og kernestrategi i tæt samarbejde med deres interessenter".

CSR-aktiviteter er de aktiviteter, som virksomheden skal påtage sig for at respektere internationalt anerkendte CSR-principper. Der er behov for, at virksomheder dokumenterer, kommunikerer og ikke mindst systematiserer de ting, de gør for at undgå at have en negativ indvirkning på CSR-principper, herunder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption.

Dette kan omfatte:

  • At stille krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder
  • At arbejde med leverandører for at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • At arbejde systematisk med miljø- og klimastyring
  • At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden
  • At udvikle nye produkter eller tjenester, der inkluderer en social eller miljømæssig dimension

Ovenstående er citeret fra www.csrkompasset.dk/hvad-er-csr.

Du kan læse mere om forretningsdrevet socialt ansvar på nedenstående link.

 

Læs mere om vores miljøpolitik

BJ-Gear tager ansvar for vores indvirkning på samfundet.

Det gør vi blandt andet i vores Code of Conducts som henvender sig såvel internt som til leverandører. Derudover har vi stor fokus på medarbejderforhold og miljøforhold hos BJ-Gear. Du kan her læse om BJ-Gears miljøpolitik.

Læs mere
Bæredygtighed