REACh og RoHS

REACh

Registrering (R), evaluering (E), godkendelse (A) og begrænsning af kemikalier (Ch) er en EU-regulering fra den 18. december 2006. REACh henvender sig til produktion og anvendelse af kemiske stoffer og deres potentielle indvirkning på både menneskers sundhed og miljøet. REACh er EU's grundlæggende kemikalielovgivning, der har til formål at sikre, at kemikalier bruges sikkert med minimal risiko for sundhed og miljø.

Forordningen dækker de fleste forbrugsprodukter, hvor virksomhederne skal rapportere om kemikalier, der anvendes i hele forsyningskæden og i deres produkter. REACh har et bredt anvendelsesområde og påvirker hele forsyningskæden inklusive virksomheder uden for EU. Overholdelse af REACh kræver strategisk planlægning, da den beder industrier om at redegøre for overholdelse i hele forsyningskæden.

Klik på nedenstående link for at få flere oplysninger om REACH.

  


REACH-forordningen (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer) sigter mod at sikre, at de mere end 100.000 forskellige typer kemikalier, der anvendes i EU, dokumenteres med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forordningen omfatter alle kemikalier, der er produceret, importeret eller brugt i en mængde på min. 1 ton årligt af et selskab i en EU-medlemsstat. For et antal af de mest farlige kemikalier for sundhed og miljø kræves det, at virksomheder bruger et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

RoHS

Direktivet om begrænsning af farlige stoffer 2002/95 / EF, forkortelse for direktivet om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, blev vedtaget i februar 2003 af Den Europæiske Union.

RoHS-direktivet kræver af producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, at deres udstyr ikke må indeholde visse typer kemikalier/stoffer. Direktivet er designet til at beskytte menneskeliv såvel som natur og dyreliv.

BJ-Gears produkter overholder RoHS-forordningen, og vi er meget fast besluttede på at forhindre, at miljøfarlige begrænsede materialer ender med forurenende lossepladser og udgør en fare med hensyn til erhvervsmæssig eksponering under fremstilling og genbrug. Det betyder også, at vi stiller krav til leverandørernes dokumentation for overholdelse af direktivet.