REACH, RoHS og California Proposition 65

REACh og RoHS

REACH

Registrering (R), evaluering (E), godkendelse (A) og begrænsning af kemikalier (Ch) er en EU-regulering fra den 18. december 2006. REACH henvender sig til produktion og anvendelse af kemiske stoffer og deres potentielle indvirkning på både menneskers sundhed og miljøet. REACH er EU's grundlæggende kemikalielovgivning, der har til formål at sikre, at kemikalier bruges sikkert med minimal risiko for sundhed og miljø.

Forordningen dækker de fleste forbrugsprodukter, hvor virksomhederne skal rapportere om kemikalier, der anvendes i hele forsyningskæden og i deres produkter. REACH har et bredt anvendelsesområde og påvirker hele forsyningskæden inklusive virksomheder uden for EU. Overholdelse af REACH kræver strategisk planlægning, da den beder industrier om at redegøre for overholdelse i hele forsyningskæden.

Klik på nedenstående link for at få flere oplysninger om REACH.

  

Læs mere CTA


REACH-forordningen (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer) sigter mod at sikre, at de mere end 100.000 forskellige typer kemikalier, der anvendes i EU, dokumenteres med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø. Forordningen omfatter alle kemikalier, der er produceret, importeret eller brugt i en mængde på min. 1 ton årligt af et selskab i en EU-medlemsstat. For et antal af de mest farlige kemikalier for sundhed og miljø kræves det, at virksomheder bruger et mindre farligt kemikalie, hvis det er muligt.

RoHS og California Proposition 65

RoHS (Restriction of Hazardous Substances):
RoHS er en europæisk direktiv, der begrænser brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. De seks farlige stoffer, der er omfattet af RoHS, inkluderer bly (Pb), kviksølv (Hg), cadmium (Cd), hexavalent krom (CrVI), polybromerede biphenyler (PBB) og polybromerede diphenylethere (PBDE). Målet med RoHS er at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at reducere udstyrets eksponering for disse skadelige stoffer.

California Proposition 65:
Proposition 65 har til formål at beskytte drikkevandskilder mod giftige stoffer, der kan forårsage kræft og fødselsdefekter. Hvis et forbrugerprodukt indeholder kemikalier eller stoffer, der er opført af California Office of Environmental Health Hazard Assessment, skal der være en advarselsetiket om disse kemikalier. Proposition 65 gælder specifikt for Californien og kræver forudgående advarsler om eksponering for farlige stoffer i produkter.

Hvis jeres produkter skal leve op til disse specifikke krav kan I kontakte vores salgsafdeling, der med glæde vil hjælpe jer med at finde den rette løsning for jer.