Håndværkerhåndbog

Skal du besøge BJ-Gear A/S som håndværker eller leverandør er det vigtigt at du forholder dig til vores sikkerheds- og miljømæssige forventninger. Vi har derfor udarbejdet en lille håndværkerhåndbog som kan downloade eller læse mere om nedenfor.

CSR ikoner

Sådan skal du forholder dig når du besøger BJ-Gear A/S som håndværker

BJ-Gear A/S er en mellemstor produktionsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og sælger driftssikre kvalitetsprodukter til krævende applikationer i hele verden. Det er vi gode til, og det har vi været siden 1964. Vi har igennem årene opbygget en stor maskinpark, montageafdeling, lager og kvalitetsafdeling med udstyr, maskiner, robotter og meget mere som skal vedligeholdes og til tider repareres. Dette gælder naturligvis også vores produktionsfaciliteter og administrationsbygning.

Vores kunder har høje forventninger til os. Vi forsøger at indfri disse gennem vores høje produktkvalitet og gennem vores ISO9001/-14004 certificering og vores AEO-bevilling. Vi værner om vores virksomhed, værdier, produkter og gæster, og vi håber at du vil være med til at vi passe godt på os, mens du er på besøg.

Derfor har vi udarbejdet en række punkter som vi forventer at du som besøgende overholder og respekterer.

 AEO animation

AEO

 • Alle døre, porte og andre flugtveje skal altid være aflåst og sikret.
 • Hovedindgangen er åben mellem 06:00 – 17.30 på hverdage, og der er ringetryk ved alle porte og ved receptionen.
 • Du skal registreres i receptionen ved ankomst og bære et gæsteskilt under hele besøget.
 • Receptionen er åben mellem 08:00 – 16:00 på hverdage.
 • Ligger dit besøg uden for denne tidsperiode, skal det være aftalt.
 • Vi kræver underskrevne sikkerhedserklæringer fra alle de virksomheder, der kommer fast i huset, med mindre at disse har egen AEO-bevilling. Har din virksomhed ikke har underskrevet en sådan erklæring inden dit besøg, skal du ledsages af en ansat under hele dit besøg.
 • Du skal tjekke ud og aflevere dit gæsteskilt i receptionen, når du afslutter dit besøg.
GDPR animation

GDPR

 • Du udsættes for ufrivillig eksponering af BJ-Gears ansattes persondata samt andre generelle virksomhedsdata – dette sker gennem infotavler og skærme i produktions- og montagehallen.
 • Du må ikke videredistribuere disse data.
Miljøhåndtering

Miljø-håndtering

Vi passer på miljøet gennem vores miljøcertificering - vi forventer, at du gør det samme.

 • Håndtér affald miljømæssigt korrekt iht. vores retningslinjer
 • Beskyt miljøet ved at forebygge forurening.
 • Håndtér, opbevar og bortskaf farligt affald, herunder kemikalier, på en miljømæssigt forsvarlig måde.
 • Bidrag til genbrug og genanvendelse af materialer og produkter.

Er du i tvivl om du kan opfylde disse retningslinjer, så spørg en ansat. BJ-Gear håndterer gerne dit affald, så det bliver gjort efter vores retningslinjer.

 Genbrug animation

Dit arbejdsområde

 • Udvis respekt og påpasselighed overfor omgivelser og materiel.
 • Rengør og opryd dit arbejdsområde og efterlad ikke affald og restmaterialer.
 • Sørg for at bortskaffe evt. restmateriale og affald (se Miljøsikring).
Sikkerhedssko animation

Sikkerhed på fabrikken

 • Bær sikkerhedssko i produktion- og montagehallen.
 • Anvend nødvendige værnemidler såsom sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, svejseskærm, høreværn etc. iht. din specifikke opgaver.
 • Vær opmærksom på og respekter de gule striber og afmærkninger.
Brandslukker animation

Varmt arbejde

Vi kræver Varmt Arbejde Bevis af de virksomheder og håndværkere, som arbejder med varmt arbejde.

Varmt arbejde omfatter bl.a. svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring og ukrudtsbrænding.

Arbejdet kan også omfatte opgaver, hvor du anvender varmeudviklende værktøj, f.eks. i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.

 • Ved varmt arbejde skal du have en lille brandslukker ved dig.
 • Brandslukkeren får du ved registrering i receptionen ved ankomst eller af den kontaktansvarlige person hos BJ-Gear.
 • Brandslukkeren benyttes kun i nødstilfælde ved mindre brande. Ved større brande følg derved beredskabsplanen (se punkt 8).
 • Brandslukkeren afleveres i receptionen ved tjek ud eller hos din kontaktperson hos BJ-Gear efter endt arbejde.
Førstehjælp animation

Førstehjælp

Ved tilfælde af en arbejdsulykke, skal du gøre følgende:

Udøv førstehjælp:

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Liste med uddannede samaritter finder du ved alle forbindingskasser
 4. Tilkald hjælp – alarm 112


Forbindingskasser/nødhjælpsskabe finder du her:

 • Mellemgangen mellem montagen og kantinen
 • Mellemgangen ved fabrikskontoret
 • I savrummet
 • Mindre nødhjælpskasser på de to yderste toiletter ved fabrikskontoret
 • Se kort: 


  Scan QR-koden for at se oversigtskort eller klik HER!

Er der akut behov for en hjertestarter findes den:

 • I mellemgangen mellem montagen og kantinen
 • Følg instrukserne på hjertestarteren
ABA animation

ABA-system

I tilfælde af brand udløses vores ABA-system. ABA-systemet kan udløses ved varmt arbejde og kan være en kostelig affære for fejlagtig alarmering og udrykning. Der opkræves et tilkaldegebyr ved aktivering af anlægget (ABA). Ved fejlagtig start af anlægget bliver du opkrævet dette gebyr. Vær derfor opmærksom på arbejdet i og omkring brandsensoren.

For at sikre at dette ikke sker, kræver vi derfor et Varmt Arbejde Bevis af de virksomheder og håndværkere som skal arbejde med svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.

Beredskabsplan animation

Beredskabsplan

I tilfælde af ulykke og brand findes en beredskabsplan på følgende lokationer i bygningen i mellemgangen i kernen ved produktionskontoret.

Flugtveje, brandslukkere, og opsamlingssted finder du på oversigtskortet på bagsiden.

Oversigtskortet kan hentes ved at scanne nedestående QR-kode og ses på din smartphone. 

Scan QR-koden for at se oversigtskort eller klik HER!

Evakuering animation

Evakuering

Ved evakuering skal du:

 • Bevar roen.
 • Udøve førstehjælp i det omfang der gør det muligt.
 • Afbryd maskiner omkring dig.
 • Forlad området – få alle med ud.
 • Gå til aftalt samlingsplads, som er ved græsset til venstre for porten.

  Scan QR-koden for at se oversigtskort eller klik HER!

 • Hvis det er muligt medbring vigtige værdigenstande.
Håndværkerhåndbog

Download håndværkerhåndbogen

For mere information ring til os på +45 87 40 80 80
eller send en e-mail til 
bj@bj-gear.com