Virksomhedsetik og antikorruption

BJ-Gear vil demonstrere ærlighed og integritet i vores relationer med kolleger, myndigheder, kunder, leverandører, partnere, organisationer og andre samarbejdspartnere.

BJ-Gear har en nultolerance over for alle former for korruption. BJ-Gear tilbyder, lover eller giver ikke nogen form for bestikkelse for at udøve ulovlig indflydelse over en offentlig medarbejder, dommer eller forretningspartner. BJ-Gear afholder sig fra at modtage eller acceptere enhver form for bestikkelse.

Korruption skal forstås som et misbrug af stilling og/eller tillid med henblik på personlig eller forretningsmæssig fortjeneste, fx gennem brug af bestikkelse. Bestikkelse kan være i form af ydelser eller gaver, der i modsætning til normal eller almindeligt anerkendt forretnings- og lokal praksis har en uacceptabelt høj eller usædvanlig værdi, eller i form af kontanter, aktier eller andre personlige betalinger.

Vi har desuden en nultolerance i forhold til "faciliteringsbetaling" eller ”smørrelse”, som kan være en betaling af et mindre pengebeløb til en offentlig medarbejder eller myndighed for at fremskynde ekspedition af en rutinesag (fx udstedelse af en tilladelse eller et visum).

Vores holdning til korruption forhindrer os ikke i at opretholde og fremme gode forretningsforbindelser til kunder og andre samarbejdspartnere, så længe enhver udvekslet fordel er moderat og udveksles åbent og i overensstemmelse med denne Code of Conduct.

BJ-Gear støtter og ønsker at fremme fair konkurrence. BJ-Gear skal derfor overholde alle relevante konkurrenceregler og afholde sig fra at indgå ulovlige konkurrencebegrænsende aftaler samt udveksle ulovlig pris- og/eller markedsinformation med konkurrenter.