Interessekonflikt

BJ-Gears ansatte skal altid arbejde i BJ-Gears bedste interesse og undgå alle handlinger, der måtte opfattes som favoriserende for interessenter på bekostning af BJ-Gear. De ansatte skal undgå enhver form for aktivitet, der krænker virksomhedens interesser eller har en negativ indvirkning på den ansattes dømmekraft og integritet.

Interesser, såsom ejerskab, bestyrelsesmedlemsskab mv. i konkurrerende virksomheder eller virksomheder med væsentlige forretningsforbindelser til BJ-Gear, skal godkendes af BJ-Gears bestyrelsesformand.

Aftaler, herunder rekruttering, køb af varer og tjenesteydelser, skal altid udføres med gennemsigtighed og i selskabets bedste interesse. Det skal undgås at indgå aftaler, der udelukkende er baseret på og til fordel for nært relaterede parter og/eller slægtninge. Gennemsigtighed og godkendelse fra nærmeste leder og/eller administrerende direktør er obligatorisk ved sådanne aftaler.

BJ-Gear tager ikke politisk stilling, og vi støtter ikke politiske kampagner eller andre politiske formål.