Arbejdstagerrettigheder

BJ-Gear anerkender sit ansvar forhold til at respektere arbejdstagerrettigheder udtrykt i de otte kernekonventioner i the International Labour Organization (ILO). BJ-Gear forpligter sig til at undgå at krænke arbejdstagerrettigheder og til at behandle og afhjælpe eventuelle negative virkninger, som BJ-Gear måtte blive involveret i.

Børnearbejde

BJ-Gear involveres ikke i børnearbejde – hverken direkte eller indirekte. Generelt bør børn ikke arbejde, før de har passeret den obligatoriske skolealder. Mindstealderen for fuldtidsarbejde er 15 år (eller 14 år, hvis lokal lovgivning tillader det). Ansatte, der er yngre end 18 år, må ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten, uanset det antal timer de arbejder. Mindstealderen for let arbejde/fritidsarbejde (dvs. arbejde, der ikke forstyrrer børns uddannelse) er 13 år (12 år, hvis lokal lovgivning tillader det).

Ved alle typer af arbejde bestræber vi os på at fastlægge arbejdsopgaver, arbejdstimer og arbejdsbyrde med særligt hensyn til de ansattes unge alder.

Tvangsarbejde og fri bevægelighed

BJ-Gear gør ikke brug af tvangsarbejde – hverken direkte eller indirekte. Tvangs- eller pligtarbejde defineres som enhver form for arbejde eller ydelse, der udføres ufrivilligt eller under trussel om straf. Ansatte skal have ret til fri bevægelighed under deres ansættelse.

  • Vi tilbageholder ikke de ansattes personlige dokumenter, arbejdstilladelser eller løn, da det kan forhindre de ansatte i at forlade deres beskæftigelse.
  • Vi giver de ansatte en bekræftelse af deres ansættelsesvilkår i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Diskrimination

BJ-Gear diskriminerer ikke ved ansættelse eller under beskæftigelse på baggrund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller andre overbevisninger, alder, handicap, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status – hverken direkte eller indirekte. Vi tilbyder lige muligheder for alle enkeltpersoner og gør en aktiv indsats for at opnå en virksomhedskultur og arbejdsplads, der er fri for diskrimination og chikane. BJ-Gear tolerer ikke sexchikane eller nogen anden form for chikane af de ansatte.

Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger

BJ-Gear blander sig ikke i eller forhindrer de ansattes ret til at melde sig ind i en fagforening eller deres ret til kollektive forhandlinger. I situationer eller lande, hvor foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er begrænset af lokal lovgivning, anerkender vi, at de ansatte på en anden måde skal have mulighed for organisationsfrihed og kollektiv forhandling.