IP-klassificering af produkter fra BJ-Gear A/S

Mange af BJ-Gears produkter er beskyttede i henhold til IP-klassificering IP65 til IP69, men hvad betyder de forskellige IP-klasser, og hvilken klassificering skal man gå efter for at få dækket sit behov?

BJ-snekkegear på linje

IP-klassificeringen er en international standard (DS/EN 60529), som angiver beskyttelsesgraden for elektriske produkter. Klassificeringen kan benyttes til at sikre, at produktet og materialet inden i produktet er beskyttet mod udefrakommende fremmedlegemer eller væsker.

Opbygning af kapslingsklasserne (IP-koden)

IP-klassificeringen består af bogstaverne IP efterfulgt af to tal og i nogle tilfælde et eller to bogstaver. IP står for Ingress Protection, og de to tal indikerer produktets evne til at modstå indtrængning af henholdsvis fremmedlegemer og væske. Det første tal henviser til produktets beskyttelse mod indtrængning af faste genstande (berøring og fremmedlegemer), hvorunder også hører beskyttelse mod at personer kan røre ved sikkerhedsmæssigt uforsvarlige dele inden i produktet. Det andet tal indikerer produktets beskyttelse mod indtrængning af væsker.

Bogstaver tilføjes nogle gange efter tallene. Første bogstav kan tilføjes, hvis beskyttelsesgraden i forhold til berøring af farlige dele er bedre, end første ciffer indikerer, eller hvis første ciffer er erstattet af et X. Andet bogstav kan tilføjes, hvis der er supplerende oplysninger, som ikke er dækket af tallene.

Vælg den nødvendige IP-klassificering

Graden af beskyttelse mod at personer kan røre ved sikkerhedsmæssigt uforsvarlige dele inden i produktet samt indtrængning af fremmedlegemer indikeres med tal fra nul til seks. Jo højere det første tal er, des finere fremmedlegeme skal produktet være beskyttet mod. Graden af beskyttelse mod indtrængning af væske indikeres med tal fra nul til ni, men her er det dog ikke gældende, at jo højere tallet er des større mængder vand, skal det kunne modstå.

Et højere IP-tal er altså ikke nødvendigvis lig med et bedre produkt. Tallet indikerer forskellige tests, og et produkt med fx en beskyttelsesklassificering IP67 er derfor ikke nødvendigvis et bedre valg end et produkt med fx beskyttelsesklassificering IP65. Det er forskellige krav, der stilles til klassificeringerne, og det er derfor vigtigt, at man tager udgangspunkt i sit behov.

IP-klassificering

 

1. tal: beskyttelse mod berøring og fremmedlegemer 2. tal: Beskyttelse mod indtrængning af vand
0: Ingen beskyttelse 0: Ingen beskyttelse
1: Diameter på ≥ 50 mm 1: Dryppende vand fra lodret vinkel
2: Diameter på ≥ 12,5 mm 2: Dryppende vand fra ±15° vinkel
3: Diameter på ≥ 2,5 mm 3: Regn
4: Diameter på ≥ 1 mm 4: Sprøjtevand
5: beskyttet mod støv 4K: Sprøjtevand under tryk
6: 100% støvtæt 5: Vandstråle
  6: Kraftig vandstråle
  6K: Kraftig vandstråle under tryk
  7: Kortvarig nedsænkning i vand (lige under overfladen)
  8: Langvarig nedsænkning i vand (i større dybde)
  9K: Højtryksrensning / dampstråle

Beskyttelse mod berøring og indtrængning af fremmedlegemer

Ved klassificering IP1X er produktet beskyttet mod genstande større end 50 mm. Det betyder, at en hånd eller en kugle større end 50 mm ikke må kunne føres ind i produktet utilsigtet og komme i kontakt med sikkerhedsmæssigt uforsvarlige dele.

Ved IP2X er kravet, at produktet er beskyttet mod genstande større end 12,5 mm, hvilket betyder, at en testfinger på Ø12 mm og en længde på 80 mm ikke må kunne komme ind og røre de farlige dele, og at en kugle på Ø12,5 ikke må kunne komme ind i produktet.

IP3X angiver, at produktet er beskyttet mod indtrængning af elementer, der er større end Ø2,5 mm, hvilket er kontrolleret med et testemne (Ø2,5 x L 100 mm). IP4X-klassificerede produkter er beskyttet mod indtrængning af elementer, der er max Ø1 mm. IP5X er en udvidelse af IP4X. Et testemne må stadig ikke kunne trænge ind i produktet, men derudover skal produktet være beskyttet mod støv, hvilket betyder, at der ikke må kunne trænge støv ind i en sådan grad, at det kan påvirke funktion og/eller sikkerhed.

Produkter med en IP6X-godkendelse skal være 100% støvtætte. Gear fra BJ-Gear med en IP-klassificeringsgodkendelse har alle opnået en IP6X-godkendelse.

Beskyttelsesgrader mod indtrængen af væske med skadelig effekt

Hvis beskyttelsestallet mod indtrængning af vand er 0, er der ingen forventning om, at produktet er vandtæt. Et 1-tal og et 2-tal indikerer, at produktet kan modstå dryppende vand fra henholdsvis lodret vinkel og fra skrå vinkler (+/- 15°). Ved et vandbeskyttelsestal på 3 kan produktet modstå forstøvet vand, hvorimod 4, 5 og 6 indikerer modstandsdygtighed mod henholdsvis sprøjtevand, vandstråle og kraftig vandstråle. Når produkterne har en vandbeskyttelse på 7 eller derover, kan produkterne nedsænkes i vand. Et 7-tal indikerer, at hele produktet kan nedsænkes til lige under overfladen, og ved 8 kan produktet nedsænkes med mere end en meter til overfladen. For at opnå et 9-tal skal produktet kunne modstå højtryksrensning og dampstråle.

Krav til test mod væske-indtrængning

Når produkterne skal testes, er der flere krav, der skal opfyldes. I testforskrifterne kan man både finde krav om vandtemperatur og kvalitet. Derudover er der restriktioner i forhold til, hvordan tests skal udføres.

Når tests udføres, skal vandtemperaturen være så tæt på apparatets temperatur som muligt og må max afvige +/- 5° C. Dette er vigtigt, da store forskelle i temperaturer kan ændre resultatet markant. Ligeledes skal vandet være rent og frisk, hvilket betyder, at det skal være vandhanevand uden nogen former for tilsætning - herunder rengøringsmidler.

Det er værd at bemærke, at standarden ikke foreskriver, at der ikke må trænge vand ind i produktet, når tests foretages. Der er heller ikke nogen beskrivelse af, hvor meget vand, der må trænge ind. Dog er det anført, at hvis vand trænger ind, må det ikke kunne hindre korrekt funktion, forårsage skade, nå dele, der ikke er beregnet til at være våde eller ophobe sig ved eller på kabelenheder.

IPX1 og IPX2 tests

Tests af elektriske produkter skal udføres efter anvisningerne i standarden. IPX1- og IPX2-tests foregår ved hjælp af et drypbokssystem, som består af et gitter med flere dyser. Produktet sættes på en våd drejeskive, der er placeret 200 mm under drypbokssystemet, hvorefter vand dryppes på produktet. Ved IPX1 testen tilføres vanddråber i 10 minutter a 1 mm pr. minut, mens produktet roterer en omdrejning pr. minut med 100 mm excentricitet. Ved IPX2-testen skal produktet tiltes 15 % i fire retninger (vertikalt på produktet med på hinanden to indbyrdes vinkelrette planer). Vandet skal dryppe i en hastighed på 3 mm pr. minut i 10 minutter opdelt i 2,5 minutter ved de fire forskellige hældningspositioner.

IPX3 og IPX4 tests

IPX3 og IPX4 testes ved forskellige tryk af sprøjtende vand. Tests foretages ved hjælp af en håndholdt dyse eller et oscillerende sprøjtesystem og varer 5 minutter. Ved IPX3-testen påsprøjtes produktet i en vinkel på henholdsvis 60° og 120° med 0,7 liter pr. minut og ved IPX4-testen sprøjtes fra alle retninger med et tryk på 10 liter pr. minut.

Produkter fra BJ-Gear er minimum vandtætte iht. IP65

Gear fra BJ-Gear A/S kan som minimum modstå vandtryk i henhold til IPX5. For at teste i henhold til IPX5 skal produktet påsprøjtes vandstråler fra 2,5-3 meters afstand med en dyseåbning på Ø6,3 mm og et tryk på 12,5 liter vand pr. minut fra alle retninger i minimum 3 minutter. IPX6 foregår på samme måde, men med en dyseåbning på Ø12,5 og et tryk på 100 liter pr. minut.

Ved test for IPX7 og IPX8 skal produktet nedsænkes i vand. IPX7-testen foretages ved, at produktet nedsænkes til nederste punkt af produktet er en meter fra vandoverfladen. Øverste punkt skal dog minimum være 15 cm under vandoverfladen. Produktet skal være nedsænket i minimum 30 minutter. For at opnå beskyttelsesgrad IPX8 skal produktet kunne nedsænkes på ubestemt tid. Resterende omstændigheder defineres af producenten og brugeren; kravene skal blot være strengere end ved IPX7.

IP69 til fødevareindustrien

Et produkt kan opnå en beskyttelsesgrad på IPX9K, hvis det både kan modstå et højt vandtryk samt en høj temperatur, såsom en dampstråle. Produktet skal oversprøjtes fra vinkler på henholdsvis 0°, 30°, 60° og 90° med et interval på 30 sekunder i hver position og i en afstand på 10-15 cm. Vandet skal minimum være 80° C og vandtrykket skal være på 14-16 liter pr. minut. Derudover skal produktet være anbragt på en drejeskive, der roterer hvert 12. sekund. Beskyttelsesgraden kan kun opnås med ligeledes højeste beskyttelse mod støv og får dermed betegnelsen IP69. Denne godkendelse er især benyttet i fødevareindustrien.