Ingen korrosion, når de udsættes for saltvand

Muslingeproducents udfordringer ved et hårdt produktionsmiljø

Hos Vilsund Blue på Mors er høje hygiejnekrav og en effektiv produktion uden unødige produktionsstop vigtige faktorer. Netop derfor er de særligt glade for at anvende NG-lejer fra BJ-Gear A/S i forbindelse med produktionen af muslinger, da lejerne på alle måder lever op til virksomhedens forventninger til levetid og holdbarhed. NG-lejerne udsættes både for saltdampe, rengøring med skrappe kemikalier samt høje og lave temperaturer, idet muslingeproducenten håndterer muslingerne fra de lastes af fiskekutteren, til det færdige produkt pakkes.

Når der ankommer en ny sending muslinger til Vilsund Blue’s varemodtagelse og renseri på havnen i Nykøbing Mors, sker det i lastbiler, der fragter muslingerne direkte fra fiskekutterne og aflæsser dem uden for renseriet. Herfra føres muslingerne via transportbånd ind i renseriet, hvor de bliver renset for sten, tang og sand.

Der er installeret NG-lejer på alle transportbånd i hele fabrikken, og nogle af lejerne sidder derfor ude i al slags vejr. Nogle af lejerne sidder endda i en forsænket grav på havneområdet, hvilket betyder at de bliver oversvømmet med saltvand i stormvejr. Til trods for det har lejerne, ifølge den tekniske leder, Jan Mortensen, siddet der i 3-4 år: ”Så længe de bliver smurt og er fyldt med fedt, så tager de ikke skade af det.”

NG-lejerne ruster ikke, når de eksponeres for saltvand

I selve renseriet udsættes NG-lejerne for et hårdt miljø, idet al rensning foregår i saltvand. NG-lejerne udsættes konstant for sprøjt af saltvand, mens muslingerne først sorteres for sten og tang og derefter renses for skidt og urenheder. Luften er derfor tyk af salt, der sætter sig på maskiner og udstyr, og det er tydeligt at se på mængden af rust, at udstyret tæres af de hårde betingelser. Til trods for eksponeringen for salt, bærer NG-lejehusene dog ikke præg af rust, og de beskytter selve lejet mod indtrængning af saltvand.

Modstandsdygtighed over for hård rengøring samt høje og lave temperaturer

Efter rensningen transporteres muslingerne til virksomhedens frostproduktion, hvor alt udstyr og alle faciliterer er underlagt strenge krav til rengøring og hygiejne. Her bliver muslingerne først kogt, før de fryses ned. I kogeriet udsættes NG-lejerne både for salttåger med temperaturer på op til 50 °C, mens muslingerne koges, samt en hård rengøring, når alt udstyr efterfølgende spules og rengøres med klorskum. NG-lejerne rengøres desuden med jævne mellemrum med syreholdige kemikalier, for at fjerne den kalk, der via dampen i luften aflejrer sig på procesudstyret.

Et rengøringsvenligt design gør NG-lejerne ideelle til fødevareproduktion

I den efterfølgende proces fryses muslingekødet ned til minus 18 °C. Her er det ligeledes vigtigt, at hygiejnen er i top, så fødevarerne ikke kontamineres. Lejernes afrundede design og glatte overflade er derfor et stort plus, da det mindsker risikoen for ophobning af urenheder og gør rengøringen lettere. Selve materialet er desuden afgørende for, at lejerne er særligt ideelle til fødevareproduktion. Lejehusene er fremstillet ved en tokomponent-sprøjtestøbning, hvilket betyder, at materialet er modstandsdygtigt over for de fleste kemikalier og kan modstå temperaturer helt ned til minus 30 °C og op til og med 100 °C.

BJ-Gear A/S solves challenges in the production of mussels