Nuklear medicinsk scanner med lineære bevægelser og rotationer

BJ-Gear A/S blev kontaktet i forbindelse med udvikling af en ny nuklear medicinsk scanner. Efter en gennemgang af de forskellige bevægelser blev det besluttet at tage udgangspunkt i BJ-Gear A/S' standard gearprogram og foretage de nødvendige tilpasninger.

Nuclear medicinsk scanner

Nuklear medicinsk scanner med lineære bevægelser og rotationer

BJ-Gear A/S blev kontaktet i forbindelse med udvikling af en ny nuklear medicinsk scanner. Efter en gennemgang af de forskellige bevægelser blev det besluttet at tage udgangspunkt i BJ-Gear A/S' standard gearprogram og foretage de nødvendige tilpasninger.

BJ-Gear A/S' ingeniører foretog den nødvendige dimensionering og konstruktion af gearene. For at opfylde kravene til bl.a. pladsforhold, interface, slør og performance, var det nødvendigt at tilpasse gearene i forhold til indgangsaksler, indgangsflanger, udgangsaksler, udgangsflanger, højere præcision på snekkehjul og snekker, og derudover måtte der anvendes en speciel fremgangsmåde i forbindelse med montage for opnåelse af en høj præcision i gearene.

Nogle af gearene leveres desuden med påmonterede motorer, elektromagnetiske bremser og encodere. Samtlige produkter sikres med en afsluttende funktionstest og kontrol. Efter levering af prototyperne blev enhederne levetidstestede og efterfølgende frigivet til serieproduktion.