Nuklear gammakamera

BJ-Gear A/S har løst en lang række opgaver for en virksomhed, som leverer hospitalsudstyr på OEM basis, og vi blev meget tidligt i forløbet involveret i udviklingen af gearenhederne til et Nuklear Gammakamera. 

 

Nuclear Gamma kamera hjertescanner

BJ-Gear A/S har løst en lang række opgaver for en virksomhed, som leverer hospitalsudstyr på OEM basis, og vi blev meget tidligt i forløbet involveret i udviklingen af gearenhederne til et Nuklear gammakamera. Kameraet skulle have en meget stiv konstruktion, og virksomheden arbejdede ud fra en grundidé om en kompakt gearenhed, der skulle være bærende fundament for kameraets detektorhoved.

Teknikere fra virksomheden og BJ-Gear A/S dannede et fælles projektteam. Først blev kravene til belastninger og udvekslingsforhold defineret i fællesskab. Dernæst konstruerede BJ-Gear A/S den første prototype af gearenheden, og denne prototype dannede derefter grundlaget for kundens videre arbejde med at udvikle det færdige gammakamera. Grundidéen med at lade gearenheden bære scannerhovedet viste sig at være en succes. Den afsluttende dimensionering af gearenheden blev gennemført, og konstruktionen af det egentlige gear kunne sættes i værk hos BJ-Gear A/S.

På grund af de strenge krav til sikkerhed i hospitalsudstyr blev gearhuset fremstillet af en massiv aluminiumsblok. Selve gearet bygger på dobbelt snekkeudveksling og lever op til principperne i vores præcisionsgear. Til at løfte hele detektorarrangementet anvendes et af vores tilpassede spindelgear.