BJ-snekkegear kan hjælpe fremtidens brandmænd og håndværkere

Studerende på Aarhus Maskinmesterskole har fundet en ny måde at benytte gear fra BJ-Gear A/S 

Studerende på Aarhus Maskinmesterskole har netop været igennem et 10 ugers forløb, hvor de skulle vise deres håndværksmæssige kvalifikationer inden for fremstilling, montage og fejlfinding. To af grupperne kontaktede i den forbindelse BJ-Gear for donation af snekkegear, som skulle benyttes til at udføre deres idé. De to grupper lavede henholdsvis en brandslukningsmaskine og en trailermover. I forbindelse med afslutningen af værkstedsforløbet fik BJ-Gear mulighed for at se de færdige resultater og høre lidt om de spændende forløb.

Brandslukningsrobot til afhjælpning for redningsvæsenet

Brandslukningsgruppen blev inspireret af et lokale på skolen, hvor gasflasker var installeret. I tilfælde af brand, ville disse flasker kunne overophede, springe og i værste tilfælde ramme de brandmænd, der var inde for at slukke den eventuelle brand. Derfor var beslutningen at konstruere en maskine, der kunne fjernbetjenes til at køre ind og sprøjte kølende væske på springbare elementer.

Trailermover til håndværkeren

Trailermover-gruppen havde en idé om at lave en anordning til at flytte en trailer rundt på en byggeplads, hvor håndværkerens bil ikke kunne komme rundt. Der var fra starten fastsat tre krav: Maskinen skulle kunne køre 4 km/t med en trailer, der vejede i alt 1500 kg. op ad en stigning på 10%.

Emil Nielsen fra gruppen fortæller: ”Vores motorer kørte mest optimalt ved 1500 omdrejninger i minuttet, og trækhjulene til vores kæder havde en omkreds på 31 cm. Vi regnede os dermed frem til, at vi skulle reducere motorens omdrejningstal på 1500 rpm til 212 rpm, hvilket svarede til et gearingsforhold på ca. 7:1. Vi sikrede os samtidig at momentet, der skulle til for at opfylde vores krav, var lavere end det moment, vi ville ende ud med efter en gearing på 7:1.

Motorens moment var på 9,5 Nm, og momentet vi endte ud med for enden af gearet var 66,5 Nm. Det, der skulle til for at starte en bevægelse (med trailer på 1500 kg op ad 10% stigning), var 40,5 Nm og dermed ville gearingen fungere fint med vores motorer og trækhjul. Vi valgte at benytte snekkegear for at kunne bremse på en bakke (holde stille med trailer foran eller bagved).

Trailer Mover show off