Autonom brandbekæmpelse

BJ-Gear A/S leverer transmissionsløsninger til SpraySafe brandbeskyttelsessystem, der fungerer i tre trin:

  1. Systemet registrerer ilden automatisk og lokaliserer den i tre dimensioner.
  2. Vandkanoner er rettet mod ilden og slukker flammerne.
  3. Robotmonitoren vender tilbage til standby uden menneskelig indgriben.
 Transmissionsløsninger til SpraySafe brandbeskyttelsessystem

BJ-Gear samarbejder med virksomheder, der genovervejer brandbekæmpelse

Brandslukningssystemet, SpraySafe AFS, kan være løsningen på udfordringer såsom tilgængelighed, tid og brandens synlighed, når der opstår brande i høje bygninger eller meget overfyldte steder. BJ-Gear har været en del af udviklingen og leverer transmissionsløsninger til systemet.

Når der opstår brand, er der flere faktorer, der påvirker, om den udvikler sig katastrofalt. For at beregne risikoen sættes reaktionstiden i forhold til størrelsen på ilden, fordi jo længere tid det tager at bekæmpe ilden, jo større kan ilden være. Derfor er det meget vigtigt at have fokus på, hvor hurtigt ilden bliver opdaget, hvor lang tid brandvæsenet tager om at ankomme, om ilden er et sted, hvor der er mulighed for at slukke den, og om brandvæsenet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe ilden effektivt.

Enorme risici for store brande på skyskrabere og høje bygninger

Skyskrabere og høje bygninger kan være særligt sårbare over for ild, fordi de er designede på en måde, der kan udgøre store udfordringer. Udfordringer såsom tilgængelighed til ilden, tid før ilden spredes og synlighed af ilden.

Tilgængelighed udgør en udfordring, da højden på en bygning kan betyde, at ilden er uden for rækkevidde for brandmændene, selvom de kommer til brandstedet inden for tid. Tiden er meget vigtig, da facaden på mange høje bygninger er konstrueret ved hjælp af brændbare beklædningsmaterialer, og derfor spredes ilden oftest hurtigere end normalt.

Et andet problem er synlighed. Ilden kan sprede sig hurtigere, end du kan se (på grund af skorstenseffekten). Det er ikke altid muligt at se udefra, hvor meget ilden har spredt sig. Hvis en høj bygning er konstrueret med et hulrum mellem de brændbare beklædningsmaterialer og bygningens ydervæg, kan en brand potentielt sprede sig hurtigere inde i hulrummet end på ydersiden. Her forårsager den såkaldte skorstenseffekt, at den varme luft presses op gennem hulrummet og skaber opdrift for flammerne. Derfor kan ilden have spredt sig meget mere, end man kan se udefra.

SpraySafe AFS er løsningen på udfordrende brande

SpraySafe AFS brandslukningssystem er løsningen på sådanne udfordringer. Systemet er monteret direkte på facaden af en bygning, hvilket eliminerer udfordringen med ikke at kunne nå ilden for brandmændene. Systemet registrerer automatisk ilden og kan bekæmpe ilden uden menneskelig interaktion, hvilket eliminerer udfordring med tiden. Sidst men ikke mindst kan systemet tilføjes et hulrumsbrandsikringssystem, der skal installeres i hulrummet i de brændbare beklædningsmaterialer og bygningens ydervæg, hvilket eliminerer risikoen for, at usynlige brande spredes.

 Transmissionsløsninger til SpraySafe brandbeskyttelsessystem

Download brochure og læs mere om:

  • De industrier, som brandsikringssystemet er velegnet til.
  • En graf, der viser effekten af at opdage en brand hurtigt og effektivt bekæmpe den.
  • En illustration og forklaring af skorstenseffekten af en brand i hulrummet mellem et beklædningsmateriale og bygningens ydervæg.