Omrokering af montageafdeling

Hos BJ-Gear gør vi vores yderste for at gøre vores arbejdsprocesser smartere og mere effektive. For nylig har vi foretaget store ændringer i vores montageafdeling.

 Montageafdeling hos BJ-Gear

Vi har valgt at dedikere vores arbejdsborde og arbejdsceller til bestemte produkter med bestemt krav, så vi kan samle relevante komponenter ved de relevante arbejdsstationer og dermed fjerne alt andet forstyrrende. Det, mener vi, er at arbejde smartere og mere effektivt.

Kundededikerede arbejdsstationer

Vi har ændret tilknytningen til arbejdsstationerne fra at være tilknyttet bestemte montører til nu at være tilknyttet bestemte kunder. Helt konkret har vi etableret tre celler, der er dedikerede bestemte medical-kunder, der har bestemte individuelle krav til produkthåndtering, dokumentation og sporbarhed. Derudover har vi et område, der er dedikeret medical-kunder generelt, så de krav og komponenter, der er til produktion af gear til Health Care, er samlet ét sted.

Ligeledes har vi et område, der er dedikeret til rustfri gear, som især benyttes i fødevareindustrien, vi har et område dedikeret til dag-til-dag-leveringer, ligesom vi har et område dedikeret til vores standard gear og et område til montage af de italienske Hydro-Mec gear.

Tidligere havde montørerne deres egne arbejdsstationer hvortil de hentede opgaver. Ved at benytte 5S leanværktøjerne har vi relateret arbejdsstationerne til bestemte produkter, og montørerne skifter dermed arbejdsplads afhængigt af, hvilket produkt de arbejder med.Ensretningen af montagen har også betydet, at montørerne nu hurtigere kan finde relaterede komponenter, hvilket sikrer færre fejl, bedre effektivitet og dermed højere kvalitet.

Bedre muligheder for test af gear

Foruden de ændrede arbejdsstationer har vi også fået installeret et støjisoleret testcenter centralt i montagen. Tidligere foregik test af gear i samme rum som montagen, hvor almen dagligdagsstøj kunne virke forstyrrende. Nu er det lydisolerede testcenter placeret midt i montagen, hvilket sikrer let tilgang samt udelukkelse af støj fra montagen, så eventuelle mislyde ved gearet kan spottes hurtigere og bedre.

I testrummet har vi også placeret dedikerede testvogne, som kan hentes hen til de enkelte arbejdsborde, når montørerne skal teste gear.

Udover, at testvognene nu er placeret et fast sted og dermed lettere at komme til, så er de også organiserede på baggrund af 5S leanværktøjerne. Dermed er de gjort mere overskuelige med vejledninger og oversigter, der gør det lettere for montørerne at finde det testudstyr, der skal benyttes til bestemte produkter.

Forbedret arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har også været en vigtig faktor i ændringerne. Et fokusområde har været at minimere lyd- og luftgener. Fokus har været på at kvæle støjen ved kilden og dermed forhindre, at støj vandrer mellem bordene. Det betyder, at vi har opsat filt under alle arbejdsborde samt støjvægge bagved hver arbejdsstation.

Derudover har vi installeret udsugning ved hvert enkelte bord, så dampe fra fx Loctite omgående suges væk fra montagebordene. For at minimere såvel strømforbrug samt støjgener er der sat tids-ur på udsugningen. Montøren tænder selv for udsuget ved behov, hvorefter det slukker automatisk ved endt opgave.

Dedikerede medarbejdere

Hele omrokeringen har trukket store veksler på vores montører, som har vist et imponerende engagement og arbejdsmoral. Mens montageafdelingen har undergået denne massive forvandling, har montørerne stadig arbejdet hårdt og holdt fuld produktion. De har endog formået at sætte månedsrekord, mens optimeringen stod på.