BJ-Gear A/S prioriterer sin miljøindsats

Hos BJ-Gear A/S gør vi vores yderste for at tage ansvar for miljøet. Vi prioriterer bæredygtighed og anstændige arbejdsforhold højt i vores aktiviteter, og når vi skal planlægge nye investeringer. Vi stræber desuden efter at genbruge så mange materialer som muligt samt at minimere brugen af vand og elektricitet.

Græs med solskin

BJ-Gear A/S prioriterer sin miljøindsats

Hos BJ-Gear A/S gør vi vores yderste for at tage ansvar for miljøet. Vi prioriterer bæredygtighed og anstændige arbejdsforhold højt i vores aktiviteter, og når vi skal planlægge nye investeringer. Vi stræber desuden efter at genbruge så mange materialer som muligt samt at minimere brugen af vand og elektricitet.

Vi optimerer løbende vores produktionsbesparelser og tænker på miljøet i alt, hvad vi gør, fra konstruktionen af vores fabriksbygninger til den daglige brug af materialer. Vi har reduceret vores energiforbrug betydeligt gennem effektiv isolering, intelligent styring af varme og elektricitet samt ved hjælp af genvinding af varme via komfort- og procesudsugningen 

Ingen afløb i fabrikken

Et af de primære fokuspunkter, ved konstruktionen af bygningerne har været at sikre, at vi ikke udleder affaldsstoffer fra vores produktion til det omgivende miljø. Derfor har vi ingen afløb i fabriksområdet, hvilket udelukker risikoen for lækage. Samtidigt sikrer vores affaldssortering at alt affald, der skal destrueres, bliver afhentet og håndteret på rette måde.

Smeltet og genanvendt

Vi stræber efter at bidrage til genbrug på alle områder, også når det kommer til genanvendelse af produktionsmaterialer. Alt metalskrot sorteres og smeltes for derefter at blive genanvendt, mens metalspåner drænes for olie, inden de også smeltes om og genanvendes. På samme måde genbruges den drænede olie i næste produktionsproces.

Reduktion af brugen af køle-/smøremiddel

Køle-/smøremidlet, der anvendes i vores produktionsprocesser, opvarmes til den optimale temperatur i vores centrale køle-/smøreanlæg for at reducere spild. Derudover har vi installeret en timer, der sikrer, at forbruget af køle-/smøremiddel sænkes, når maskinen er i dvale, så mængden, der anvendes, holdes på et minimum. Ved at bruge et centralt køle-/smøremiddelanlæg optimerer vi filtrerings- og rengøringsprocessen og minimerer slid på vores produktionsudstyr. Derudover genbruges den varme luft, som nedkølingsprocessen producerer, til at opvarme bygningerne.

Godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er også af stor vigtighed. Alle maskiner er udstyret med hvert deres filtreringssystem, der sikrer ingen olietåger i rummet.

Strømbesparelser

For at reducere vores energiforbrug yderligere har vi udskiftet den centrale kompressor, der leverer trykluft til alle filebænke. Med den nye kompressor regner vi med at kunne reducere vores elforbrug på dette område med ca. 40%. Vi mener, det er vigtigt at værne om miljøet, og vi stræber hele tiden efter at finde nye måder at tage vare på naturen og vores omgivelser.