BJ-Gear A/S er ISO 14001:2015 miljøcertificeret

Hos BJ-Gear tager vi vores ansvar for miljøet og vores medarbejderes velbefindende alvorligt. Derfor har vi fastlagt nogle klare målsætninger på tre afgørende områder: Vi vil nedbringe vores årlige energiforbrug, vi vil beskytte miljøet og vores medarbejdere, når vi anvender kemikalier, og vi vil løbende udbygge vores affaldssortering.

Naturen omkring BJ-Gear i Stilling

Vi skruer ned for strømforbruget og op for ambitionerne

Intentionen om ikke at belaste miljøet unødigt var afgørende allerede ved konstruktionen af BJ-Gears domicil og fabrik. Her holdes energiforbruget nede ved hjælp af effektiv isolering, en intelligent central temperaturstyring (CTS-anlæg) og genindvinding af varmen fra maskiner og andet produktionsudstyr i udsugningsaggregaterne ved komfort- og procesudsugning. Udsugningsaggregaterne har en virkningsgrad på ca. 85%.

Derudover styres forbruget af el til lys ved hjælp af centrale IHC-styringer (Intelligent House Control), så forbruget kan tilpasses bedst muligt til behovet. Alt dette holder vores udledning af CO2 via energi- og elforbruget nede på et minimum.

Alle udsug fra maskiner, hvor der anvendes køle-/smøremidler, er forsynet med olietågefiltre med en rensningsgrad på 99,8%. Dermed sikrer vores effektive filtreringssystem, at vi ikke udleder farlige affaldsstoffer til det omgivende miljø.

Som et konkret tiltag for at nedbringe vores årlige energiforbrug har vi, hvor det er muligt, udskiftet alle vores lysarmaturer til LED. Det resulterer i en energibesparelse på cirka 65% i forhold til vores tidligere brug af energisparepærer og lysstofrør.

En sund og hensigtsmæssig kemikaliepolitik

Vi ønsker at værne om vores medarbejdere og deres arbejdsforhold. I tråd med ISO 14001 standardens princip om løbende forbedring arbejder vi derfor for at nedbringe antallet af kemikalier, vi anvender. Vi søger hele tiden efter alternative og mere skånsomme kemikalier både i forbindelse med rengøring og i produktfremstillingen.

For at undgå en potentiel kemikalieforurening er der ingen afløb i selve fabriksbygningen, og der er derfor ingen risiko for, at spildt olie eller kemikalier kan forurene ved at løbe ud i spildevandsafløb.

Optimering af affaldssortering

For at leve op til ISO 14001 standardens krav har vi kortlagt vores affaldssortering og arbejder målrettet for at udbygge vores sortering fremadrettet. I dag sorterer vi 27 forskellige typer affald blandt andet pap/papir, olieaffald, elektronikskrot, kemiaffald, massivt skrot og metalspåner. Målet er at udvide affaldssorteringen med en ny type affald om året.

Vi har et særligt fokus på at håndtere og bortskaffe farligt affald på en forsvarlig måde. Derfor har vi en klar procedure for affaldssortering, og vi har opstillet separate affaldsbeholdere til blandt andet kemiaffald, spraydåser, batterier og lysstofrør for at sikre en forsvarlig bortskaffelse.

Genanvendelse af produktionsmaterialer

Metalaffaldet fra fremstillingen af vores gear og tilhørende produkter sorteres i støbejern/stål, rustfrit stål, aluminium, bronze, aluminiumsbronze og blandet skrot. Dette gælder både for massivt skrot og spåner fra dreje- og fræseprocesser, der afhentes og smeltes om på ny for derefter at blive genanvendt.

Der er også fokus på genanvendelse internt i virksomheden, hvor spåner afdryppes for skæreolie, så skæreolien kan genbruges i næste skæreproces. På samme måde genanvendes køle-/smøremiddel fra dreje- og fræseprocesser ved hjælp af vores centrale køle-/smøreanlæg. Her bliver køle-/smøremidlet filtreret og nedkølet, inden det føres tilbage til maskinerne. Som en ekstra bonus bruges den varme luft fra nedkølingsprocessen til at opvarme bygningen.