BJ-Gear A/S bruger 100% grøn energi

Vi er den stolte ejer af et certifikat til køb af vindkraft og bidrager derved til opfyldelsen af FNs 13. mål for bæredygtig udvikling. Mål nummer 13 handle om en fælles indsats for at bekæmpe klimaændringer ved at reducere verdens samlede CO2-udledning.

Vindmøller der producerer grøn energi

Med vores certifikat for køb af vindkraft bruger vi 100% grøn energi i 2019 og forventer at gøre det samme i 2020. Det betyder, at vores energiforbrug er 100% CO2-neutralt. Samtidig støtter vi opførelsen af yderligere vindmøller og derved en udvikling, der sikrer, at bæredygtige energikilder i tide erstatter de ikke-vedvarende energikilder, vi bruger i dag.

Er strøm ikke bare strøm?

Men hvordan fungerer det? Hvordan kan du vide, om der kommer vindkraft ud af dine stikkontakter - er strøm ikke bare strøm? Al produceret kraft føres ind i elnettet, så du kan egentlig ikke vide, fra hvilken kilde strømmen stammer.

Når vi køber et certifikat til køb af vindkraft, køber vi et oprindelsescertifikat, der garanterer, at vi betaler for og derved understøtter strøm fra en bestemt type elproduktion. Disse certifikater, kaldet oprindelsesgarantier, garanterer også, at den strøm, der bruges i vores årlige energiforbrug, er reserveret og produceret af vindmøller.

Hvad betyder dette i det store billede?

Efterhånden som flere og flere mennesker køber certifikater til køb af vindkraft, hjælper vi med at øge efterspørgslen efter vindkraft, da antallet af udstedte certifikater svarer til den mængde vindkraft, der forventes produceret om et år. Derfor køber vi ikke bare grøn energi, vi støtter også opførelsen af nye vindmøller, og dermed bidrager vi til at øge mængden af vindkraft i det danske elnet.

 

Roterende vindmølle animation i hånd på blå baggrund

Certifikat for køb af vindkraft

Du kan se vores seneste certifikat lige her.