Inspektion og evaluering

Fra tid til anden kan et spørgeskema eller et lignende dokument blive sendt til vores leverandører og underleverandører. Dette skal udfyldes sandfærdigt og returneres til BJ-Gear eller til vores repræsentanter inden for fire uger.

BJ-Gear forbeholder sig retten til at inspicere og kontrollere leverandørerne til enhver tid for at sikre overholdelsen af denne Supplier Code of Conduct. Al dokumentation, der kan bruges til at vise, at leverandøren overholder denne Code of Conduct, skal bevares af virksomheden. Alle leverandører skal sikre fuld adgang til inspektionsstedet, herunder i forbindelse med uanmeldte besøg fra BJ-Gear og/eller deres udnævnte repræsentanter. Under inspektionsbesøgene skal der være fuld adgang til alle oplysninger, der kan klarlægge, om leverandøren handler i overensstemmelse med BJ-Gears Supplier Code of Conduct, og inspektørerne skal kunne gennemføre fortrolige interviews med tilfældigt udvalgte medarbejdere.

Hvis en inspektion af et stedet afslører en overtrædelse af denne Supplier Code of Conduct, vil BJ-Gear indgå i en konstruktiv dialog med leverandøren for at forbedre forholdene. BJ-Gear vil kræve omfattende handlingsplaner med det formål at rette op på overtrædelser af denne Code of Conduct og gennemføre opfølgende inspektioner for at sikre, at de nødvendige forbedringer er blevet udført. Hvis en leverandør ikke handler konstruktivt for at forbedre forholdene, vil BJ-Gear opsige sit samarbejde med leverandøren. I tilfælde af en alvorlig overtrædelse af denne Supplier Code of Conduct, fx en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, en alvorlig skade på miljøet og/eller forekomst af korruption, vil BJ-Gear straks afslutte sit samarbejde med den pågældende leverandør