You don't have javascript enabled.
 

Konflikt-ressourcer er naturlige ressourcer udvundet i et konfliktområde og solgt til at fortsætte kampene. Konfliktområderne er Den Demokratiske Republik Congo og tilstødende lande.

De mest almindelige konfliktmineraler er: tantal, tin, guld og wolfram.

Vi kræver dokumentation fra vores leverandører på, at de ikke leverer konfliktmineraler.