You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

BJ-Gear A/S har sammen med eksterne eksperter udarbejdet arbejdspladsbrugsvejledninger (APB) til de områder, hvor der kan forekomme farlige kemikalier. Arbejdspladsbrugsvejledninger indeholder bl.a. kemikaliedokumenter, som omfatter sikkerhedsdatablade (SDS) og produktdatablade (PDB). Arbejdspladsbrugsvejledningerne er tilgængelige i et eksternt professionelt online system, hvilket giver fordele så som:

  • Altid opdateret informationer omkring kemikalier i ét system.
  • De enkelte medarbejdere har adgang til informationerne i APB.
  • Forebyggelse af ulykker med kemikalier ved at have klare retningslinjer og løbende uddannelse af medarbejdere.
  • Ved brand eller ved ulykker, der involverer kemikalier, kan kemikalierne hurtigt identificeres og informationerne downloades til brug hos lægen, brandvæsenet etc.
  • Forbruget af de forskellige kemikalier kan måles og styres.

Sikkerhed og samaritter
Hos BJ-Gear A/S er alle lovmæssige krav til sikkerhed i forbindelse med
f.eks. afskærmning af maskiner og håndteringen af farlige stoffer opfyldt.
Vi råder over et internt korps af samaritter, der kan give førstehjælp ved uheld. Akutberedskabet hos os omfatter også en hjertestarter, som ikke alene kan redde liv i vores virksomhed, men i nabovirksomheder og hos øvrige naboer. Vores hjertestarter indgår i en landsdækkende liste over hjertestartere, der står til rådighed i nødstilfælde.

Hjertestarter

Et automatisk brandalarmeringsanlæg med følere i alle rum er koblet direkte op til det lokale brandværn. Det sikrer hurtig udrykning ved brand og mindsker risikoen for alvorlige skader på personer, bygninger, inventar, maskiner og produkter. Anlægget sørger også for, at medarbejderne automatisk via højtalere advares om brand og bliver bedt om at forlade bygningen.


BJ-Gear A/S' ledelse, sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsudvalget arbejder løbende på at forbedre sikkerheden yderligere.

ABA-anlæg

 

Medarbejdere BJ-Gear A/S