You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

Farligt affald som skæreolie, kølesmøremiddel og maling opbevares forsvarligt og sendes til miljøkorrekt destruktion. Vi har desuden etableret et centralt kølesmøreanlæg, der sænker vores årlige forbrug af kølesmøremiddel med 50%.


Maskindele kan rengøres på vores miljøstation, hvor en olieudskiller sørger for at filtrere olieresterne fra vandet, inden det ledes ud i de offentlige kloakker.


Miljøstation

CTS-styring

Centralanlæg for køle- smørremiddel