You don't have javascript enabled.
 

BJ-Gears miljøpolitik

Vi bestræber os på at anvende vores miljøledelsessystem til at:

  • Beskytte miljøet ved at forebygge forurening.
  • Opfylde virksomhedens bindende forpligtelser.
  • Forbedre miljøledelsessystemet løbende med henblik på en forbedring af miljøpræstationen.
  • Reducere mængden af spild og udledning ud i luften, jorden og grundvandet.
  • Håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald, herunder kemikalier, på en miljømæssigt forsvarlig måde.
  • Bidrage til genbrug og genanvendelse af materialer og produkter.
  • Implementere miljøvenlige teknologier og produkter.