You don't have javascript enabled.
 

BJ er miljøcertificeret iht. ISO 14001:2015

BJ-Gear har stort fokus på at beskytte miljøet og skabe de bedst mulige arbejdsforhold for virksomhedens medarbejdere, og det har derfor været et naturligt skridt af blive miljøcertificeret efter ISO 14001:2015.

Indførelsen af vores miljøledelsessystem har givet os bedre mulighed for at styre vores miljøtiltag:

  • Virksomheden stræber efter at nedbringe sit samlede energiforbrug ved proaktivt at finde miljøvenlige alternativer og ved at øge medarbejdernes bevidsthed om energibesparelse.
  • Virksomheden søger hele tiden nye områder, hvor vi kan optimere vores affaldssortering.
  • Virksomheden stræber efter at føre en sund og hensigtsmæssig kemikaliepolitik, hvor antallet af typer af kemikalier nedbringes, og der stræbes efter at finde de mindst farlige kemikalier for medarbejdere og miljøet.

BJ-Gear prioriterer bæredygtighed, hvilket blandt andet afspejles i vores domicil og fabriksbygninger, hvor energiforbruget holdes nede ved hjælp af effektiv isolering, en intelligent Central Temperaturstyring (CTS-anlæg) og genindvinding af varme fra komfort- og procesudsugning.