You don't have javascript enabled.
legalporn4k.com
 

Godt og sundt arbejdsmiljø

Fra administration til produktion har vi sørget for en ergonomisk og miljørigtig indretning af arbejdspladserne, der som minimum overholder kravene i arbejdsmiljøloven. Et stort antal kraner klarer f.eks. de tunge løft i produktionen.

Derudover har vi investeret i en effektiv procesventilation, der fjerner skadelig emission i luften. 99,8 % af kølevæskerne i luften opfanges af filtrene og ledes tilbage i maskinerne. Som en ekstra gevinst genanvender vi i stor udstrækning skæreolie og kølesmøremidler. Hvor det er muligt, centrifugeres metalspåner for skæreolie, som automatisk ledes tilbage til bearbejdningscentrene for genbrug. Støjisolerede rum og maskiner sikrer endvidere et meget lavt støjniveau i og omkring virksomheden.

BJ-Gear A/S støtter op om et sundt arbejdsmiljø på mange forskellige områder bl.a. gennem:

  • Et moderne motionsrum, der står til rådighed for medarbejderne.
  • Massageordning
  • Forbud mod tobak, alkohol og andre rusmidler på virksomheden.

Medarbejderne spiller en aktiv rolle i forbedringen af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det sker i den daglige kommunikation, men også gennem Samarbejdsudvalget og de løbende ArbejdsPladsVurderinger.