You don't have javascript enabled.
 

Personalepolitik og uddannelse

BJ-Gear A/S er kendetegnet ved en uhøjtidelig og respektfuld omgangstone i organisationen, et højt informationsniveau og en høj grad af medarbejderansvar. Vi har altid haft en høj medarbejderanciennitet, hvilket i stor grad tillægges det gode arbejdsklima på arbejdspladsen.

Vi bakker bl.a. op om medarbejdere, der ønsker at tilegne sig ny viden og beskæftige sig med en bredere vifte af opgaver. Vi sørger for den nødvendige faglige opkvalificering.
For produktionsmedarbejdere kunne det f.eks. være truckcertifikat eller specialkurser i programmering og betjening af CNC-styrede maskiner. Oplæringen sker ofte som sidemandsoplæring, hvor erfarne kolleger sørger for en grundig instruktion i processer og funktioner.

For at sikre en øget fleksibilitet samt overlap ved fravær, arbejder vi med en Cross Training Matrix, der beskriver medarbejdernes samlede kompetencer. Matrixen anvendes samtidig som ledelsesværktøj til opkvalificering af medarbejdere.