You don't have javascript enabled.

Konflikt-ressourcer er naturlige ressourcer udvundet i  et konfliktområde og solgt til at  fortsætte kampene. Konfliktområderne er Den Demokratiske Republik Congo og tilstødende lande. De mest almindelige konfliktmineraler er: tantal, tin, guld og wolfram. Vi kræver dokumentation fra vores leverandører på, at de ikke leverer konfliktmineraler.