You don't have javascript enabled.
 

Dedicated Healthcare Solutions

Case: Specialgear bærende element i hjertescanner.

Læs mere

Case: Nuklear medicinsk scanner med lineære bevægelser og rotationer.

Læs mere

Case: Høje krav til patientbord til strålebehandling.

Læs mere

Case: Hjertescanner

Specialgear bærende element i hjertescanner

BJ-Gear har løst en lang række opgaver for en virksomhed, som leverer hospitalsudstyr på OEM basis, og blev meget tidligt i forløbet involveret i udviklingen af gearenhederne til en Nuklear Medicinsk hjertescanner. Hjertescanneren skulle have en meget stiv konstruktion, og virksomheden arbejdede ud fra følgende grundidé: En kompakt gearenhed skulle være bærende fundament for scannerens detektorhoved.

  
  

 

 

Lineær bevægelse af detektorhoved

Rotation af detektorhoved

Reproduced with permission by Phillips Healthcare

Teknikere fra virksomheden og BJ-Gear dannede et fælles projektteam. Første skridt var at definere kravene til belastninger og udvekslingsforhold i fællesskab. Som næste skridt konstruerede BJ-Gear den første prototype af gearenheden, og denne prototype dannede derefter grundlaget for kundens videre arbejde med at udvikle den færdige hjertescanner. Grundidéen med at lade gearenheden bære scannerhovedet viste sig at være en succes. Den afsluttende dimensionering af gearenheden blev gennemført og konstruktionen af det egentlige gear kunne sættes i værk hos BJ-Gear.

På grund af de strenge krav til sikkerhed i hospitalsudstyr blev gearhuset fremstillet af en massiv aluminiumsblok. Selve gearet bygger på dobbelt snekkeudveksling og lever op til principperne i vores præcisionsgear. Til løft af hele detektorarrangementet anvendes et af vores tilpassede spindelgear.


Case: Nuklear Medicinsk Scanner

Nuklear medicinsk scanner med lineære bevægelser og rotationer

BJ-Gear blev kontaktet i forbindelse med udvikling af en ny nuklear medicinsk scanner. Efter en gennemgang af de forskellige bevægelser blev det besluttet at tage udgangspunkt i BJ-Gears standard gearprogram og foretage de nødvendige tilpasninger.

BJ-Gears ingeniører foretog den nødvendige dimensionering og konstruktion af gearene. For at opfylde kravene til bl.a. pladsforhold, interface, slør og performance, var det nødvendigt at tilpasse gearene på følgende områder: Indgangsaksler, indgangsflanger, udgangsaksler, udgangsflanger, højere præcision på snekkehjul og snekker samt at anvende en speciel fremgangsmåde i forbindelse med montage for opnåelse af en høj præcision i gearene.

Nogle af gearene leveres desuden med påmonterede motorer, elektromagnetiske bremser og encodere. Samtlige produkter sikres med en afsluttende funktionstest og kontrol.
Efter levering af prototyperne blev enhederne levetidstestede og efterfølgende frigivet til serieproduktion.

Bevægelse af exchanger

Rotation af
detektorhoveder

Lineær bevægelse af detektorhoved

Rotation af
detektorhoved

Reproduced with permission by Phillips Healthcare


Case: Patientbord til strålebehandling (Radiation Therapy)

Høje krav til patientbord til strålebehandling

En af BJ-Gears kunder ønskede at udvikle et patientbord, som skulle anvendes i forbindelse med strålebehandling af tumor i hjernen. Der var særdeles høje krav til gearets præcision og performance, hvorfor det ikke var muligt at anvende noget standardgear eller tilpasset gear.
Kundens ingeniører konstruerede et forslag til et specialgear. Princippet var et dobbeltvirkende kugleskruegear for at opnå en kompakt konstruktion.
BJ-Gears ingeniører foretog beregninger og fastlagde det endelige design af gearet.

Specialgearet leveres med en påmonteret servomotor og holdebremse. Efter grundige statiske og dynamiske tests blev gearmotoren frigivet til serieproduktion.
BJ-Gear forestår produktion af komponenter, montage, test og indkøring af gearet inklusiv servomotor og holdebremse.

 

 


Dobbeltvirkende kugleskruegear til indstilling af patientbordet

Reproduced with permission by Elekta Oncology Systems