You don't have javascript enabled.
 
19.01.2018

BJ-Gear A/S – nu med ISO 14001:2015 miljøcertificering!


Vi er stolte af at kunne meddele, at BJ-Gear A/S har opnået ISO 14001:2015 miljøcertificering!


Vi har derfor sat os nogle seriøse mål på tre afgørende områder: Vi vil nedbringe vores årlige energiforbrug, vi vil beskytte miljøet og vores medarbejdere, når vi anvender kemikalier, og vi vil løbende udbygge vores affaldssortering.

Udsigten fra virksomheden til skov, sø og mark

Vi skruer ned for strømforbruget og op for ambitionerne

Intentionen om ikke at belaste miljøet unødigt var afgørende allerede ved konstruktionen af BJ-Gears domicil og fabrik. Her holdes energiforbruget nede ved hjælp af effektiv isolering, en intelligent central temperaturstyring (CTS-anlæg) og genindvinding af varmen fra maskiner og andet produktionsudstyr i udsugningsaggregaterne ved komfort- og procesudsugning. Udsugningsaggregaterne har en virkningsgrad på ca. 85%.

 

 

Derudover styres forbruget af el til lys ved hjælp af centrale IHC-styringer (Intelligent House Control), så forbruget kan tilpasses bedst muligt til behovet. Alt dette holder vores udledning af CO2 via energi- og elforbruget nede på et minimum.


Alle udsug fra maskiner, hvor der anvendes køle-/smøremidler, er forsynet med olietågefiltre med en rensningsgrad på 99,8%. Dermed sikrer vores effektive filtreringssystem, at vi ikke udleder farlige affaldsstoffer til det omgivende miljø.


Som et konkret tiltag for at nedbringe vores årlige energiforbrug udskifter vi alle vores lysarmaturer til LED, hvilket vil resultere i en energibesparelse på 80% i forhold til vores tidligere brug af energisparepærer og lysstofrør. 510 af i alt 600 lysstofrør og pærer i lysarmaturerne i virksomheden er allerede udskiftet.

Alle udsug fra maskinerne er udstyret med olietågefiltre, der sikrer et sundt indeklima


En sund og hensigtsmæssig kemikaliepolitik

Vi ønsker at værne om vores medarbejdere og deres arbejdsforhold. I tråd med ISO 14001 standardens princip om løbende forbedring arbejder vi derfor for at nedbringe antallet af kemikalier, vi anvender. Vi søger hele tiden efter alternative og mere skånsomme kemikalier både i forbindelse med rengøring og i produktfremstillingen.

 

For at undgå en potentiel kemikalieforurening er der ingen afløb i selve fabriksbygningen, og der er derfor ingen risiko for, at spildt olie eller kemikalier kan forurene ved at løbe ud i spildevandsafløb.

 

Optimering af affaldssortering

For at leve op til ISO 14001 standardens krav har vi kortlagt vores affaldssortering og arbejder målrettet for at udbygge vores sortering fremadrettet. I dag sorterer vi 23 forskellige typer affald blandt andet pap/papir, olieaffald, elektronikskrot, kemiaffald, massivt skrot og metalspåner. Målet er at udvide affaldssorteringen med en ny type affald om året, hvor vi i første omgang vil have fokus på organisk affald og forskellige typer af plast.


Vi har særligt fokus på at håndtere og bortskaffe farligt affald på en forsvarlig måde. Derfor har vi en klar procedure for affaldssortering, og vi har opstillet separate affaldsbeholdere til blandt andet kemiaffald, spraydåser, batterier og lysstofrør for at sikre en forsvarlig bortskaffelse.

Sortering af massivt skrot

Genanvendelse af produktionsmaterialer

Metalaffaldet fra fremstillingen af vores gear og tilhørende produkter sorteres i støbejern/stål, rustfrit stål, aluminium, bronze, aluminiumsbronze og blandet skrot. Dette gælder både for massivt skrot og spåner fra dreje- og fræseprocesser, der afhentes og smeltes om på ny for derefter at blive genanvendt.

 

Der er også fokus på genanvendelse internt i virksomheden, hvor spåner afdryppes for skæreolie, så skæreolien kan genbruges i næste skæreproces. På samme måde genanvendes køle-/smøremiddel fra dreje- og fræseprocesser ved hjælp af vores centrale køle-/smøreanlæg. Her bliver køle-/smøremidlet filtreret og nedkølet, inden det føres tilbage til maskinerne. Som en ekstra bonus bruges den varme luft fra nedkølingsprocessen til at opvarme bygningen.

Bronzespåner fra bearbejdningsprocessen


Se vores miljøpolitik og læs mere om virksomhedens miljøtiltag under MILJØ.